Andri Hakim25 - Fundamental Hypnosis - Februari 1, 2020, Padang